Představení vzdělávacího programu MBAce in Competitiveness

Zveme Vás na prezentační a diskusní panel zaměřený na vzdělávání managementu a vlastníků podnikatelských subjektů, zejména pak na tématiku MBA programů.

Ve stručné prezentaci Vám představíme vzdělávací standard zaštítěný akreditační autoritou při European Training and Research Fund SE (vzdělávací standard ETRF), vycházející z reálných potřeb praxe subjektů působících ve střední Evropě, prezentovaný novou generací vzdělávacích programů Master of Business Administration Certified Executive (MBAce).

V druhé části prezentačního bloku získáte detailní informaci o modulech programu MBAce in Management for Competitiveness, o jeho průběhu, organizaci a o aplikovaných vzdělávacích metodách a postupech. To vše při respektování zásady: „vzdělávejte se v průběhu řešení problémů z Vašeho podnikání – z Vašeho pracovního stolu“.

 

Registrační formulář

Poznámka: Do pole „Vaše zpráva“ prosím uveďte, na které místo konání se registrujete (např. Olomouc 15.4.).

 

Prezentace MBAce proběhne:

Hradec Králové
2. 10. 2016

Pardubice
10. 10. 2016

Olomouc
15. 10. 2016

Bratislava
16. 10. 2016

Brno
17. 10. 2016

Hotel Černigov
Riegrovo nám. 1494
Hradec Králové
salonek Panorama
14. patro
Hotel EURO
Jiráskova 2781
Pardubice
konferenční sál "A"
přízemí
Regionální centrum
Jeremkova 40b
Olomouc
salonek Orion
1. patro
Apollo Hotel
Dulovo námestie 1
Bratislava
Reštaurácia LEVANTE
ICV
Mendelova univerzita
Zemědělská 5
Brno
posluchárna E01
přízemí

V čem je MBAce in Management for Competitiveness vyjímečný:

  • svojí skladbou a náplní reflektuje aktuální potřeby podnikání v tuzemsku a regionu střední Evropy,
  • je zaměřeno ryze prakticky a aplikačně – s přiměřeným akademickým nadhledem,
  • cíleným sdílením zkušeností lektorů a účastníků,
  • partnerským přístupem realizačního týmu,
  • servisem i po ukončení programu.

Na představení MBAce Vás zvou:

 

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Poradce pro strategické řízení, lektor manažerských vzdělávacích programů a vysokoškolský pedagog. Více než dvacetiletá praxe zaměřená na řízení změn v organizacích a na oblast vzdělávání vrcholového managementu.

 

Ing. Michal Polák, Dr.

Garant vzdělávacího programu MBAce in Management for Competitiveness, daňový poradce s praxí od roku 1994, poradce pro oblast finančního, strategického i krizového řízení a lektor manažerských vzdělávacích programů.