Vzdělávání a poradenství
pro řízení

Zřizovatelům, vlastníkům a vrcholovému managementu nemocnic a zdravotnických zařízení nabízíme níže uvedené typy služeb:

 • komplexní poradensko vzdělávací projekty
 • architekturu strategií a projektů
 • poradenství
 • manažerské vzdělávací programy
 • interní vzdělávání
 • odborné semináře

Vlastníkům a vrcholovému managementu korporací a podnikatelských subjektů nabízíme níže uvedené typy služeb:

 • komplexní poradensko vzdělávací projekty
 • architekturu strategií a projektů
 • poradenství
 • manažerské vzdělávací programy
 • interní vzdělávání
 • odborné semináře

Zřízovatelům a vedení škol a školských zařízení nabízíme níže uvedené typy služeb:

 • komplexní poradensko vzdělávací projekty
 • architekturu strategií a projektů
 • poradenství
 • manažerské vzdělávací programy
 • interní vzdělávání
 • odborné semináře

Pro subjekty veřejné správy, jimi zřizované organizace a pro neziskový sektor nabízíme níže uvedené typy služeb:

 • komplexní poradensko vzdělávací projekty
 • architekturu strategií a projektů
 • poradenství
 • manažerské vzdělávací programy
 • interní vzdělávání
 • odborné semináře