Analýzy, strategie, projekty

Aktuální nabídka projektů či programů

 • Strategie zavádění nových přístupů a technologií do služby lidem
 • Řízení změn v organizaci
 • Společensky odpovědné řízení organizace

Bezpečnost a řízení rizik

Aktuální nabídka projektů či programů

 • Bezpečnostní strategie – analýza, návrh, implementace, školení
 • Zvýšení ochrany měkkých cílů
 • GDPR – audit, dohled, vzdělávání
 • Trestní odpovědnost právnické osoby (TOPO)
 • Simulace a nácviky v oblasti bezpečnosti

Kompetence vedoucích pracovníků

Aktuální nabídka projektů či programů

 • MBAce in Management for Competitiveness
 • Kompendium vedoucího pracovníka
 • MBAce in Security Management