Analýzy, strategie, projekty

Aktuální nabídka projektů či programů

 • Strategické řízení
 • Řízení změn v organizaci
 • Společensky odpovědné řízení organizace
 • Nástupnictví v podnikatelské a korporátní sféře
 • Krizové řízení

Bezpečnost a řízení rizik

Aktuální nabídka projektů či programů

 • Bezpečnostní strategie (analýza, návrh, implementace, školení)
 • Připravenost organizace na extrémní vnější ohrožení
 • GDPR v podniku – audit, dohled, vzdělávání
 • Trestní odpovědnost právnické osoby (TOPO)
 • Simulace a nácviky v oblasti bezpečnosti

Kompetence vedoucích pracovníků

Aktuální nabídka projektů či programů

 • MBAce in Management for Competitiveness
 • Kompendium vedoucího pracovníka
 • MBAce in Security Management