Analýzy, strategie, projekty

Aktuální nabídka projektů či programů

 • Strategie zavádění nových přístupů a technologií do služby lidem v oblasti zdravotnictví
 • Řízení změn v nemocnici
 • Společensky odpovědné řízení organizace ve zdravotnictví
 • Komplexní řešení v oblasti lidských zdrojů u vybraných povolání ve zdravotnictví

Bezpečnost a řízení rizik

Aktuální nabídka projektů či programů

 • Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví
 • Bezpečná nemocnice – program komplexní tvorby bezpečnostní strategie nemocnice či zdravotnického zařízení
 • GDPR ve zdravotnickém zařízení – audit, dohled, vzdělávání
 • Trestní odpovědnost právnické osoby ve zdravotnictví (TOPO)
 • Simulace a nácviky v oblasti bezpečnosti nemocnic

Kompetence vedoucích pracovníků

Aktuální nabídka projektů či programů

 • MBAce in Health Care
 • Kompendium vedoucího pracovníka ve zdravotnictví
 • MBAce in Security Management